Névnap és dátum script
vissza a fő oldalra 2012.10.16. Tisztelt Szakszervezeti Tagok! Mindannyiunkat hátrányosan érintett a Kollektív Szerződés  felmondása, az Átmeneti Foglalkoztatási Megállapodás és az új  Kollektív Szerződés keretén belül a béren felüli (pontosabban  korábban a bérből kivett és más formában folyósított) juttatások  megvonása. A munkáltató a megállapodás megkötésekor  vállalta, hogy november 15-ig egyezséget köt a  szakszervezetekkel a jubileumi és a béren kívüli (cafetéria)  juttatások kifizetésének módjában és összegében.   A megállapodásra azonban nem került sor, mivel a munkáltató  még a megtakarítás pontos mértékéről sem volt hajlandó  tájékoztatást adni. A vezérigazgató szerint nem megállapodásra,  hanem tárgyalásra vállalt kötelezettséget. A munkáltató több  tárgyalási fordulót követően még kiajánlást sem hajlandó adni  a kifizetés kérdésében! Elmondása szerint milliárdos  megtakarítás jelentkezett a bér- és személyi jellegű  kifizetésekben a jó gazdálkodás következtében.   Az Egységes Közlekedési Szakszervezet nem fogadja el a  Kollektív Szerződésben foglalt kötelezettség munkáltató által  történő megszegését! Nem fogadja el továbbá azt sem, hogy a  pihenőidők ki nem fizetése és a menetrendek munkavállalókat  sanyargató átalakítása okán keletkezett megtakarításokat más  területeken használják fel! Mindezen okok miatt az Egységes Közlekedési Szakszervezet  kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a munkáltatóval,  melynek eredménytelensége esetén minden szükséges és  lehetséges eszközt be fogunk vetni érdekeink érvényesítése  érdekében!
CINASZ Közlekedési Alapszervezet honlapja