Név email cím telefonszám Nemes Krisztina nemesk@bkv.hu 287-08   tagozatvezető nemes.krisztina06@gmail.com 20/4753718 Bathó Anita bathoa@bkv.hu 116-59 Hebők Réka Laura rexa@citromail.hu Berényi Józsefné (Marika) berenyij@bkv.hu 287-76 Fogarasi Gabriella fogarasig@bkv.hu 153-05 Kancsuka Attiláné (Erzsike)      erzsi740625@gmail.com Nőtagozat képviselői ETF  European Transport Workers´ Federation Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége   Az ETF nőbizottság 10 éves, 20 női tagja van, akik 8 szekciót képviselnek  Európai szinten, s átfogják a polgári repülés munkavállalóitól a halászaton át, a  teher és vasúti fuvarozókon át a városi tömegközlekedésben dolgozó  munkavállalókat.  A Közlekedési Dolgozók Országos Szövetségéhez tartozunk, ezért kapunk mi  is meghívást a konferenciákra. ETF törekvései, melyek a következő nagy témák köré csoportosulnak: nemek közti  egyenlőség a munkahelyen, szociális biztonság és védelem, valamint a szociális  párbeszéd. Az egész világot, és benne Magyarországot is erőteljesen sújtó pénzügyi és gazdasági  válság következtében munkahelyek ezrei szűntek és szűnnek meg napjainkban is,  amely mind a férfiak, mind a nők körében jelentős mértékben növelte a  munkanélküliséget, tovább rontva az amúgy is nagyon alacsony foglalkoztatottsági  rátát.  Különösen rossz a vidéken, főleg a kistelepüléseken élő nők helyzete a kevés  munkahelyi kínálat és a gyermekgondozó intézményi ellátottság miatt.  A globalizáció előrehaladtával, a nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége tovább romlik.  A részmunkaidős foglalkoztatás terjedése mellett, számos olyan új, bizonytalan,  ideiglenes foglalkoztatási formák léptek be és kezdenek tömegessé válni a főként  nőket foglalkoztató ágazatokban, mint például a munkaerő kölcsönzés, az alkalmi  munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás, amelyek fokozzák kiszolgáltatottságukat,  növelik a létbizonytalanságot. Sok hátrány éri a pályakezdő fiatalokat, a kisgyermekes  anyákat és a 45 év feletti korosztályt. A gyermekgondozási időszak (GYES-GYED)  után sok esetben nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak a munkába  visszatérni.  A jelen körülmények közepette a fő feladat a meglévő munkahelyek megőrzésre, új  munkalehetőségek teremtése, a foglalkoztatási biztonság erősítése. A krízis közepette  sem szabad lemondani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség mind teljesebb  megvalósítására való törekvésről.  Fontos, hogy a munkaerő piacon a családi élet és a munka közötti összhang  megteremtődjön. ETF célajai:    A cél, hogy a lehető legjobban megismerjük a közlekedési ágazatban dolgozó  nők munka körülményeit Európában, erről a lehető legszélesebb és  legvilágosabb képet kapjuk.   Az ETF fontos célja, hogy a nők láthatóak legyenek a mindennapi  szakszervezeti munkában.     Az ETF tagszervezeteinek segítséget kíván nyújtani a női tagok  szervezésében.    Az ETF arra bátorítja és buzdítja tagszervezeteit, hogy azok vezető  testületeiben a nők nagyobb arányban vegyenek részt.     Az ETF egy információs kampányt kíván indítani, mely lefedi az összes  tagszervezetet azzal a céllal, hogy megismertesse az EU törvénykezését  esélyegyenlőségi kérdésekben.   Az ETF arra kívánja bátorítani és buzdítani a tagszervezeteket, hogy javítsák  az esélyegyenlőséget a munkahelyeken a kollektív tárgyalások révén.     Az egészségre és biztonságra tekintettel, az ETF a munkahelyi erőszakra és  stresszre kíván a közeljövőben nagy hangsúlyt fektetni.    Akciók annak érdekében, hogy javuljon a szakszervezeti képviselet és  részvétel az Európai Üzemi Tanácsok munkájában.   Nagyon fontos annak kikényszerítése, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér  járjon. Meghatározni azokat a tényezőket, amely a bér-diszkriminációhoz  vezetett.    Mit látsz? Jazz zenész vagy Női arc?
Névnap és dátum script
vissza a fő oldalra vissza a fő oldalra CINASZ Nőtagozat 2011. évi összefoglalónk 2. évad 2009. december 4-én alakult Nőtagozatunk  Az idén 2 évesek lettünk. Minden kisgyermek életében az 1 és 2 év közötti kor nagyon meghatározó időszak,  sok eseményt, változást hoz, járni kezd, akaratossága és tudatossága kifejlődik, illetve ebben a korba ezt már  ki is fejezi.  Mi CINASZ NŐtagozata is azt gondolom ebben az évben egy nagy fejlődésen mentünk keresztül,  tudatosabbak, célirányosabbak lettünk, s összeforrt a csapat.  Eredményeink is lettek, ezt majd láthatjátok az összefoglalómban. De az év végére nem mondhatom hogy  nyugodtan hátra dőlhetünk, úgy gondolom most még inkább a következő eseményekre oda kell figyelni, s  lehetőségeinkhez mérten részt kell venni az érdekvédelmi akciókban, demonstrációkon.  Most év elején a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a kíváncsiság érzetével vagyunk teli, sok olyan  törvénymódosítás, vagy vezetői döntés, változás ér minket BKV munkavállalókat, amik erősítik ezen  érzeteinket.  MT törvény változtatása a KSZ felmondása, a napi szinten új munkáltatói döntések arra ösztönöznek minket,  hogy ne hagyjuk magunkat, fogjunk össze, hiszen így tudunk érvényt adni véleményünknek, mutassunk  példát a felső szinten működő szakszervezetnek hiszen ott az összefogás még nem teljes.  Működésünk Minden hónap második csütörtökén ültünk össze. Összeállítottuk  az éves ütemtervünket. NŐtagozatunk arculatát kidolgoztuk (fejléc, logó) A CINASZ NŐi tagjait felosztottuk egymás között területenként. A CINASZ tevékenységéhez szervesen kapcsolódva végeztük feladatainkat. Tavaly is: Minden hónap második csütörtökén ültünk össze. Összeállítottuk  az éves ütemtervünket. NŐtagozatunk arculatát kidolgoztuk (fejléc, logó) A CINASZ NŐi tagjait felosztottuk egymás között területenként. A CINASZ tevékenységéhez szervesen kapcsolódva végeztük feladatainkat. Üléseinket napirendi pontok határozták meg, igyekszünk aktuális dolgokról informálódni, az információkat továbbítani. Aktuális témákhoz meghívtunk szakszervezeti és területi képviselőket, vagy információ forrást kerestünk. Folyamatosan tájékoztattuk a tagságunk, híreket, információkat kutattunk, továbbítottunk. Rendezvények szervezésében aktívan részt vettünk, aktív szerepünk volt a  Nyílt- és családi napban, illetve az első KEKSZ CsSE napban. A rendezvények után következő ülésünkön értékeltük az eseményt, véleményt közvetítettük. ETF NŐtagozati konferenciákon képviseltük magunkat Eredményeink 2011. március 1-én tartott ETF (Közlekedési Dolgozók Európai Szövetsége) konferenciáján főszervezők voltunk 2011. március 4-én NŐnap előtti összes NŐi taggal NŐtagozati ülés volt, ahol elfogadtuk a NŐtagozat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. április 9-i demonstráción aktívan részt vettünk 2011. május 10-11 ETF konferencia (tréning szervezés) 2011. május 21. Nyílt- és családi nap egyik főszervezői voltunk 2011. június 10-11. képzésen vettünk részt, a KFSZ és Jegyellenőri tagszervezetek NŐtagjai bevonásával 2011.06.24-én első elnökségi ülésen részvételünk kapcsolattartó személy: Palásti György elnökh. 2011.06.29-én KFSZ NŐtagozat alakuló ülés, aktív szerep (JSZ NŐtagozatnál is) 2011.09.12. ÜT jelöltállítás és demonstráció 1 melletted vagyunk akció az új munkatörvénykönyv ellen 2011.09.17. KEKSZ CsSE nap 2011.09.22. Műszaki- és Nőtagozat nyílt nap ÜT választás propagálása 2011.10.01. Mellettedvagyunk Kossuth tér A mintegy száz érdekvédelmi és társadalmi szervezet által támogatott, A demokráciáért, a szociális biztonságért, az emberi- és munkavállalói jogokért tüntettünk 2011.10-12 ÜT választás Cinasz reprezentativitás rendben lett 9000 szavazat, 3 ével ezelőtt 7000 körül volt. ÜT alakuló ülés október 19-én volt: Botos Péter elnök és KÜT küldött, Kiszel Péter Üt elnökhelyettes 2011.10.28. NŐtagozat évzáró 2012 évi ütemtervünk 2012.01.12 Tagozati ülés 2012.02.09 Tagozati ülés 2012.03.08 Tagozati ülés (MAJÁLIS) 2012.03.09 NŐNAP   2012.04.12 Tagozati ülés (MAJÁLIS)   2012.05.01 MAJÁLIS    2012.05.10 Tagozati ülés (CSALÁDI ÉS EGÉSZSÉGNAP) 2012. május-június szombat NYÍLT nap Családi nap + Egészségnap  2012.06.14 Tagozati ülés 2012.07. hó szünet 2012.08. hó szünet 2012.09.06 Tagozati ülés (SPORTNAP) 2012.09.15 TDFSZSZ sportnap esőnap szeptember 22-én  2012.10.11 Tagozati ülés (összes nő rendezvény) 2012.11.08 Tagozati ülés 2012.11.09 NŐtagozat évadzáró  2012.12.06 Tagozati ülés és évzáró Még mindig a szakszervezeti együttműködés hiánya tapasztalható,  A szolidarítást gyengének látjuk,  Társadalmi párbeszéd hiányát is tapasztalhatjuk  Érdektelenséget tapasztalunk az embereknél.  Szeretnénk 1 erős, egységes, együttműködő érdekképviseletet!  Szeretnénk, hogy TI is csatlakozzatok aktuális felhívásainkhoz!  NŐtagozat SzMSz letölthető innen >>>>>
CINASZ Közlekedési Alapszervezet honlapja